ΕΠΙΠΛΟ-ΛΑΒΟΜΑΝΟ. .ΠΕΡΊΠΟΥ ΤΟΥ 1910. .ΜΕ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ 120Υ-125. .ΤΙΜΗ 350€